Regulamin

Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IMAMYWSZYSTKO.PL

Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.imamywszystko.pl, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez TaksiCom Kamil Stępiń, ul. Leskiego 19/20, Gdańsk 80-180, NIP 583-283-36-35, REGON 368759850, zwaną dalej „TaksiCom”
TaksiCom prowadzi sprzedaż towarów on – line za pośrednictwem sklepu www.imamywszystko.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług, będących w jego ofercie handlowej na stronie www.imamywszystko.pl.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a TAKSICOM niezależnie od producenta oferowanych towarów.
3. Wszelkie informacje o towarach i usługach umieszczone na stronie Sklepu, w szczególności dotyczące ich aktualnej dostępności i cen, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zakupu, a nie ofertę TAKSICOM w rozumieniu kodeksu cywilnego. W związku z tym takie informacje nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec TAKSICOM.
4. W razie naruszenia postanowień Regulaminu przez osobę, której TAKSICOM świadczy usługę, konto Klienta może zostać zablokowane lub usunięte.
5. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, jednakże zamówienia zarejestrowane w Sklepie poza dniami roboczymi będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
6. Klient nie może umieszczać na stronie Sklepu żadnych treści o charakterze bezprawnym.
7. TAKSICOM nie posiada sklepu stacjonarnego. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu sprowadzane są bezpośrednio od producenta.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY
1. Informacje o towarach objętych ofertą Sklepu są umieszczone na imamywszystko.pl. Zamieszczenie informacji o towarach na stronie Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Klient składa zamówienie na stronie internetowej Sklepu wypełniając udostępniony w tym celu formularz zamówienia, zawierający następujące pola do uzupełnienia:
• rodzaj i ilość zamawianych towarów;
• adres dostawy;
• dane do faktury VAT.
3. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone automatycznie pocztą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta.
4. Moment otrzymania komunikatu przez Klienta, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, skutkuje zawarciem umowy pomiędzy TAKSICOM, a Klientem.

5. Dostępność produktów sprawdzana jest po złożeniu zamówienia.
6. Poza informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klient otrzyma emailem informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia oraz dotyczące płatności za zamówienie (potwierdzenie dokonania płatności, anulowanie płatności, brak środków).
7. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych danym zamówieniem zarówno Klient, jak i TAKSICOM są uprawnieni do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od zawarcia umowy. W takim wypadku TAKSICOM może wydłużyć termin realizacji zamówienia.
8. Zamówienia złożone w ramach sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży będą realizowane według kolejności otrzymania przez TAKSICOM, aż do wyczerpania się zapasów magazynowych.
9. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24h. Zamówienia złożone po godz. 16 w dni robocze traktowane będą jako zamówienia następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, ustawowe święta) traktowane będą jako zamówienia najbliższego dnia roboczego.
10. Zamówienia składane na porcelanę z LUBIANY realizowane są raz w tygodniu.

11. Wpłaty za zamówienie można dokonywać bezpośrednio na konto lub przez przelewy elektroniczne PayU lub Przelewy24.

Sklep internetowy imamywszystko.pl
ul. Leskiego 19b/20
80-180 Gdańsk
tel. 506 696 378
NIP 583-283-36-35
IDEA BANK 42 1950 0001 2006 0046 2062 0003


III. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KOSZTY WYSYŁKI
1. Czas realizacji zamówienia, jest to czas, liczony w dniach roboczych, od złożenia zamówienia przez Klienta do chwili dostarczenia przez Doręczyciela na adres dostawy podany przez Klienta.
2. W przypadku wystąpienia błędów na stronie internetowej sklepu (m.in. dostępności produktów) TAKSICOM poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę Zamówienia. Ze względu na ograniczenia związane z dostępnością produktów w asortymencie sklepu, TAKSICOM zastrzega sobie prawo do weryfikowania dostępności produktów oferowanych w sklepie po zakupie przez Klienta. Obsługa telefonicznie lub mailowo informuje Klienta o produktach niedostępnych. Z uwagi na bardzo szeroki asortyment sklepu dostępności niektórych produktów mogą być nieaktualne.
3. Koszt wysyłki zamówienia krajowego to:
- Przy przedpłacie:
18 zł z VAT (firma kurierska) – dla paczek do 25 kg o wymiarach max. 1,4 x 0,6 x 0,6 m
50 zł z VAT (firma kurierska) – dla paczek do 25 kg o wymiarach powyżej 1,4 x 0,6 x 0,6 m
170 zł z VAT (firma kurierska) – paleta, paczki powyżej 25 kg, których suma 3 wymiarów (wys. x szer. x gł.) przekracza 260 cm
- Przy odbiorze:
26 zł z VAT (firma kurierska) – dla paczek do 25 kg o wymiarach max. 1,4 x 0,6 x 0,6 m
55 zł z VAT (firma kurierska) – dla paczek do 25 kg o wymiarach powyżej 1,4 x 0,6 x 0,6 m, ale suma wymiarów nie może przekraczać 260 cm.
180 zł z VAT (firma kurierska) – paleta, paczki powyżej 25 kg, których suma 3 wymiarów (wys. x szer. x gł.) przekracza 260 cm
4. Przy zamówieniach powyżej 600 zł koszt dostawy pokrywa TAKSICOM.
a.darmowa dostawa nie dotyczy zamówień, których waga produktów przekracza 25 kg bądź suma wymiarów jest większa niż 260 cm.  
5. Dostawa powinna nastąpić w terminie od 3 do 10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
6. W przypadku dostępności wszystkich produktów z koszyka, przewidywany czas dostawy deklarowany przez danego Doręczyciela (liczony w dniach roboczych):

I. na terenie Polski:
firma kurierska - do 2 dni roboczych
II. za granicą
na terenie Unii Europejskiej:
firma kurierska: 5-10 dni
7. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji będzie realizowane w najdłuższym czasie z podanych dla towarów objętych zamówieniem.
8. TAKSICOM nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.
9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
10. Produkty będą wysyłane tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej w zależności od wielkości (gabarytów) i wagi zamówienia.
11. W przypadku zakupu z wysyłką poza granice Polski produktów i sprzętu należy skontaktować się indywidualnie z obsługą Sklepu na adres sklep@imamywszystko.pl celem ustalenia kosztów wysyłki.
12. Jeżeli Klient wybrał nieprawidłową kwotę kosztów wysyłki w stosunku do metody płatności (przedpłata, pobranie) TAKSICOM zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty wysyłki zamówienia zgodnie z wybraną metodą płatności.
13. W przypadku zamówień "za pobraniem", których łączna wartość wynosi powyżej 1 000,00 zł wymagana jest wpłata częściowej zaliczki. Kwota zaliczki jest do ustalenia z pracownikiem sklepu i jest różna w zależności od kwoty zamówienia.

IV. ZMIANY ZAMÓWIEŃ NA TOWARY
1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je anulować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest w jeden z poniższych sposobów:
- kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@imamywszystko.pl
- telefonicznie pod numerem 506-696-378 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30)
3. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta. Zmiany przekazywane e-mailem będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail podanego w czasie rejestracji konta Klienta.

V. CENY
1. Wszystkie ceny towarów i usług oferowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny aktualnej w chwili złożenia zamówienia.
3. Okresowe dokonanie przez TAKSICOM zmian cen nie ma wpływu na ceny towarów lub usług w zamówieniach złożonych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany danej ceny.
4. Ceny zostaną powiększone o koszty dostawy, których wysokość jest zależna od wyboru dokonanego przez Klienta.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący konsumenetem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem, że:
- nie był kopiowany, używany ani w żaden sposób zniszczony;
- jest kompletny (nie posiada braków w porównaniu z towarem wysłanym);
- jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko);
2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
3. Klient ma obowiązek poinformowania TAKSICOM o decyzji odstąpienia od umowy, korzystając z formularza odstąpienia od umowy.
4. Aby Klient zachował termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby przesłał wypełniony formularz odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. TAKSICOM zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia (kwota zgodna z najtańszym, zwykłym sposobem dostarczenia zamówienia) w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki do TAKSICOM
6. Klient ponosi koszty odesłania zamówienia w ramach odstąpienia od umowy z TAKSICOM na adres: sklep imamywszystko, ul. Leskiego 19/20, 80-180 Gdańsk.
7. TaksiCom nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
8. Konsumentem zgodnie z kodeksem cywilnym jest osoba fizyczna (a nie np. spółka, czy stowarzyszenie) dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

VII. REKLAMACJE
1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
- wad fabrycznych,
- rozbieżności między przesyłką a zamówieniem, co do rodzaju lub ilości zamówionych towarów;
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu.
2. Aby złożyć reklamację Klient pobiera ze strony Sklepu formularz reklamacji.
3. Odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt Zamawiającego na adres: TaksiCom, ul. Leskiego 19b/20, 80-180 Gdańsk, z dopiskiem „imamywszystko-reklamacja”.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki do TAKSICOM.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz niezgodnego z zamówieniem na koszt TAKSICOM oraz następuje zwrot kosztów jakie poniósł Zamawiający podczas procesu reklamacji do TAKSICOM na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, TAKSICOM zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
7. W sytuacji braku Zamówionego a niewadliwego towaru, TAKSICOM informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi TAKSICOM.
8. W przypadku braku zamówionego produktu zwrot kosztów zamówienia poniesiony przez Klienta zostaje zwrócony po podaniu danych zwrotnych do przelewu w terminie do 5 dni roboczych.


VIII. DANE OSOBOWE
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient będący Konsumentem wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy zawieranej na stronie Sklepu. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne i niezbędne do zrealizowania zamówienia przez TAKSICOM. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegóły ochrony tych danych są opisane tu: Polityka prywatności.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów realizacji zamówień Klientów jest TAKSICOM.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie emaila zawierającego szczegóły realizacji zamówienia oraz niniejszego Regulaminu ze strony internetowej Sklepu.
2. Wszelkie oświadczenia Stron, włącznie z oświadczeniami o odstąpieniu, powinny być dla swej ważności wysłane na adresy poczty elektronicznej wskazane odpowiednio na stronie Sklepu (adres TAKSICOM) oraz podczas rejestracji na stronie Sklepu (adres Klienta) lub listem poleconym na adresy Stron.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu, z tym, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
4. Do umów zawieranych w związku z zakupami w Sklepie stosuje się prawo polskie.
5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez powszechne sądy polskie.


Data aktualizacji:31.12.2017


Newsletter